Το πρόγραμμα  EaSI θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 και αναμένεται να διαθέσει  €920 εκατομμύρια γαι την περίοδο 2014-2020. Θα υποστηρίξει καινοτόμες κοινωνικές πολιτικές και θα προωθήσει την αγορά εργασίας, καθώς  επίσης θα διευκολύνει τις μικροχρηματοδοτήσεις και θα ενθαρρύνει την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το EaSI ενσωματώνει και επεκτείνει το πεδίο που καλύπτουν τα τρία υφιστάμενα προγράμματα: το Progress (Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη), το EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) και το European Progress Microfinance Facility (Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων) . Ορισμένοι άξονες θα έχουν ενδιαφέρον για  κατάρτιση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Τρέχουσες προκηρύξεις υποβολής προτάσεων : VP/2013/010    PROGRESS programme: Delivering on skills for growth and jobs

VP/2013/012    PROGRESS programme: Call for proposals for social policy experimentations supporting social investments

VP/2013/016    PROGRESS programme: PARES: Benchmarking between Employment Services

Views: 32

ABOUT ECOLNET

This project has been funded with support from the European Commission.

The European Ecotourism Knowledge Network (ECOLNET) is a 3-year project (2010-2013) co-financed by the European Commission, Lifelong Learning Programme, Transversal Programmes, Key Activity 3-ICT Networks.

For more info, please visit the ECOLNET official website.

Facebook

Latest Activity

Vítor Pereira updated their profile
Dec 19, 2022
Adudé Fafa Akue updated their profile
Mar 15, 2021
Frosso Dimitrakopoulou is now a member of European Ecotourism Network
Mar 7, 2021
Maris A updated their profile
Mar 5, 2021

Members

© 2024   Created by Fouli Papageorgiou.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service